Over ons

Het Support Netwerk Nederland is opgericht in 1995 als een non profit organisatie met als doel het ondersteunen, verder ontwikkelen en bevorderen van de 'fanclubgedachte' in Nederland. De diepste basisbehoefte van iedere mens is om onvoorwaardelijk aardig gevonden te worden en iedereen aardig te vinden. Het is een natuurlijke neiging om elkaar wederzijds te steunen, m.a.w.;

We willen het liefst beminnen en bemind worden.

We zijn echter al eeuwen bang gemaakt voor elkaar.
Vanaf onze geboorte hebben we geleerd ons hoofd te gebruiken in plaats van de intelligentie van ons gevoel, intuïtie, inspiratie, voorstellings- vermogen en onze dromen. We moeten nu concurreren, ons afsluiten en in schaarste te geloven.
Ons hele lichaam lijdt daaronder. Niet alleen wij, maar onze hele maatschappij gaat daarom gebukt onder spanning, pijn en een groeiend gevoel van machteloosheid. Er bestaat namelijk geen krachtiger mens dan iemand die zich geliefd en gesteund voelt. Of niet soms?

Eigenlijk ben je een ster.

Voor een ster is een fanclub van levensbelang. Misschien lijkt het overdreven om jezelf tot ster uit te roepen, maar alles went, zelfs een heerlijk gevoel. We hebben thuis leren lopen, praten, denken en alles wat we nu menen te zijn. Dat ging niet een, twee, drie.
Omringd door toegewijde fans kunnen wij nu eindelijk wennen aan eigenschappen die voortreffelijk voelen.

Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd.

Een eigen fanclub verschaft ons een veilige en koesterende omgeving waarin we leren om weer onvoorwaardelijke liefde en steun aan elkaar te geven en te ontvangen.
Dat kan niet in theorie, of via een boek. Alleen door wekelijks samen te oefenen leer je je macht te grijpen. Met zijn tweeën kun je al beginnen. Als je durft vol te houden blijft er geen steen op de andere.
In de praktijk blijkt dat ook kleine groepen bijzondere resultaten boeken.
De deelname aan een fanclub is gebaseerd op de Universele principes, zoals ondermeer wordt uitgelegd in het boek

'Handboek Spiegelogie' en tijdens de intensieve
'workshop Spiegelogie' met Willem de Ridder.

Het netwerk wordt volledig gedragen door enthousiaste vrijwilligers en wordt in stand gehouden door vrijwillige donaties.

Wie kan meedoen

De bedoeling van de fanclub is duidelijk! De fanclub is opgericht door wederzijdse fans. Een echte fan is totaal toegewijd. Het voelt derhalve heerlijk om een fanclub te hebben die jou als ster behandelt. Het fanclubspel werkt echter alleen maar, als jij op jouw beurt een toegewijde fan van alle anderen bent. Door jouw fans onvoorwaardelijk te steunen, steun je uiteindelijk jezelf. De wekelijkse bijeenkomsten zijn er alleen maar om dat te oefenen. Het neemt de nodige ervaring om elkaar diepgaand te durven accepteren en een fanclub is een veilige omgeving om die broodnodige ervaring op te doen.
Het is de enige mogelijkheid om de spelregels beter te begrijpen en het vertrouwen in jezelf, in elkaar en in de kracht van onze Eenheid steeds verder te laten groeien.
Dat voelt heerlijk.

Persoonlijk en vertrouwelijk

De enige reden waarom je naar jouw fanclub komt is om zelf te kunnen oefenen om aan dat heerlijke gevoel te wennen. Om een echte fan van je fans te zijn. Opdat je ze onvoorwaardelijk kunt accepteren, maak je nu de afspraak om tijdens de bijeenkomst geen discussies aan te gaan of adviezen te geven. Onthoudt dat we onze fans het beste helpen om hun macht in eigen hand te nemen, door hen zelf te laten omgaan met hun eigen unieke uitdagingen en hun eigen oplossingen te laten ontdekken.

Bovenstaande inleiding is bedoeld om aan te geven dat de fanclub een plaats is waar veelal persoonlijk en dikwijls vertrouwelijke situaties worden uitgewisseld. Voor ons netwerk een reden om enkele basisvoorwaarden aan deelname te stellen.

Wij vinden het belangrijk dat men minimaal het boek 'Handboek Spiegelogie' heeft gelezen dan wel de intensieve 'workshop Spiegelogie' heeft meegemaakt, dan wel de cassettebandjes van een weekend heeft beluisterd. Deze voorwaarden scheppen op voorhand een band van vertrouwen met de bestaande fanclubs.

(terug naar homepage)