Marianne Williamson voorvechtster spiritueel wereldburgerschap

Volgens haar moet liefde de belangrijkste drijfveer zijn in ons leven en in onze samenleving. Bijgaand een weergave van het gesprek.

'Iedereen die zich als individu zou hebben gedragen op de manier waarop wij ons veel te vaak als land hebben gedragen, waarbij geld en macht boven liefde en menselijke waarden worden gesteld, zou door zijn vrienden flink tot de orde worden geroepen. Het Amerikaanse volk verdient de verschrikkingen van de laaghartige terroristische aanvallen niet. Niemand verdient dat. Helaas weerspiegelt het beleid van de regering lang niet altijd de goedheid van de mensen die zij vertegenwoordigt. De echte uitdaging van 11 september is het veranderen van de grondbeginselen waarop onze samenleving is gebaseerd. Alleen als we deze uitdaging aangaan, kan echte vrede een vrede die meer inhoudt dan alleen de afwezigheid van oorlog - werkelijkheid worden.

Marianne Williamson

Liefde is niet zomaar een woord zoals zovelen; nee, het is niets minder dan een hartstochtelijke commitment aan het leven zelf, het is dát of het is helemaal niets. Liefde moet onze belangrijkste drijfveer zijn in ons leven. Onze generatie is op zoek naar de diepere betekenis van het bestaan, het gevoel dat we bijdragen aan een hoger doel. De ontwikkeling van onze samenleving is zo'n hoger doel. Geld verdienen omwille van het. geld zelf is dat niet. We willen het gevoel hebben, dat we deel uitmaken van een groter plan, een natuurlijke orde der dingen die de goddelijke harmonie tot uiting brengt in plaats van een wereldlijke chaos. We werken harder dan ooit om het leven gemakkelijker te maken voor mensen die toch al een gemakkelijk leventje leiden. Aan de andere kant spannen we ons steeds minder in voor de zwakkeren in onze samenleving, terwijl juist zij vaak buiten hun schuld in een moeilijke positie zijn terechtgekomen.
We hebben geld tot onze god verheven ten koste van de armen in de wereld, het milieu en de gezondheid en het welzijn van onze kinderen. Wanneer de liefde het wint van winstbejag, zal er een wonderbaarlij ke ommekeer plaatshebben. Dit is niet het moment om onze mond te houden.
Als u vindt dat de liefde de wereld moet regeren, moet u dat zeggen. En nogmaals zeggen. Sterker nog, u moet het blijven zeggen.

Traditioneel politiek activisme kan worden vergeleken met Westerse reguliere geneeskunde: het behandelt vaak de symptomen van de kwaal maar niet de oorzaak. Hierdoor verdwijnen weliswaar de symptomen, maar het betekent niet automatisch dat de kwaal zelf verdwijnt. Holistische politiek kan worden vergeleken
met holistische geneeskunde, die tot doel heeft sociale problemen .bij de wortel aan te pakken. We willen inzicht krijgen in geestelijke, psychologische, emotionele en spirituele kwesties om de problemen in de wereld te begrijpen en te kunnen oplossen. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte,
zoals vrede meer is dan de afwezigheid van oorlog. Beide moeten voortdurend worden gekoesterd, willen ze een reële kans maken. Een gezond lichaam moet zowel van binnen als van buiten worden verzorgd om gezond te blijven, en voor onze samenleving geldt hetzelfde,. Als spiritualiteit bijdraagt aan een goede gezondheid, en we weten dat dit zo is, dan draagt het ook bij aan een gezonde politiek.
Wanneer je je eenmaal realiseert, dat liefde het enige is dat er uiteindelijk toe doet, wordt het allemaal een beetje gemakkelij ker. We moeten ons niet blindstaren op het analyseren van onze angsten, maar in plaats daarvan moeten we gaan voor de liefde die in het verlengde daarvan ligt. We nemen onze angsten veel te serieus. De problemen die de meeste van ons ondergaan verzinken in het niet bij de problemen waarmee miljoenen mensen over de hele wereld worden geconfronteerd. Pas als we dat begrijpen, raken we veel van onze angst kwijt.

Waar zijn we elgenlijk precies zo bang voor?

Dat we voor idioot -worden uitgemaakt? En wat dan nog?


Wat kan je doen om de wereld te veranderen?

Het antwoord op deze vraag is simpel:

Bedenk tegen wie je een wrok koestert en vraag Gods hulp om die persoon in een ander licht te zien.
Wees bereid zijn onschuld te zien; besef dat alles, dat geen liefde is in feite een roep om liefde is. Bid voor je vijanden.

Alleen dan zal de wereld veranderen.

Bron: Ode


Info: http://www.renaissancealliance.org en http://www.marianne.com

Boeken: http://www.uitgeverijdezaak.nl/williamson.html

(terug naar homepage)