Beste Willem,

Graag wil ik op deze manier reageren op het door jouw geschreven boek
"Handboek Spiegelogie" 3e druk.

[Inleiding]
Nadat ik je vorig jaar december bij Radio Rijnmond had gehoord, ben ik naar de winkel toegestapt om het boek te kopen. Onlangs heb ik ook het interview met Martin Simek beluisterd via jouw website en middels dat medium ook een keer jouw radioprogramma.
In die dagen was ik erg bezig met mijzelf en met mijn leven. De zin van mijn leven ontging me volkomen, snapte niet hoe ik ooit gelukkig kon zijn in onze samenleving en ik had de dood inmiddels tot mijn bondgenoten gerekend.
Toen Radio Rijnmond. Aanvankelijk klonk e.e.a. wat controversieel maar door de essentie ervan ook weer interessant. Mijn beeld van een onprettige (zo niet onleefbare) samenleving bleek geheel overeen te komen met de beschrijving in het boek. Als aan een laatste strohalm vastklampend ben ik aan de slag gegaan met de lifestyle zoals beschreven in Handboek Spiegelogie. Nu leef met de wetenschap dat het wellicht mogelijk is voor mij om een gelukkig leven te leiden zonder dat het reguliere spel van de westerse maatschappij hoeft te worden gespeeld.Sinds een tweetal maanden ben ik hard aan de slag met het Handboek Spiegelogie en eigenlijk bedoel ik daarmee te zeggen: hard aan de slag met de 21 spelregels. De eenvoud van het toepassen van sommige dingen was verbazend en de uitwerking ervan nog meer en gaf me een prettig gevoel.
Voor alsnog heb ik het voornemen om de spelregels zo volledig mogelijk te gaan begrijpen om ze vervolgens zo veel mogelijk toe te kunnen gaan passen. Maar zelfs nadat ik het boek twee keer, van kaft tot kaft, serieus door heb gelezen en het interview met Martin Simek heb beluisterd blijf ik nog met e.e.a. zitten waar ik niet uitkom. Daarom heb ik hieronder een aantal vragen geplaatst waarvan ik het bijzonder op prijs zou stellen indien je bereid bent om deze te beantwoorden. Ter verduidelijking heb ik heb zoveel mogelijk de bladzijdenummers van het boek bij de vragen geplaatst.

Dit is een kleine inhoudsopgave van wat hieronder volgt:
- Vragen per spelregel
- Vragen m.b.t. alle spelregels
- Overige vragen
- Opmerkingen
- Fanclub

[Vragen per spelregel; blz 172 t/m 178]

Spelregel 4 - Perfectie
1) Hoe zit dat dan met educatie? (Ikzelf ben leergierig). Dien je alleen iets te leren indien het leuk is en het niet te doen met perfectie en goed gevoel in het vooruitzicht?

Willem
Er is niets tegen 'educatie'. Geniet er van. Zodra educatie jou niet helemaal steunt, laat je lichaam dat meteen weten. Leer ook luisteren naar je lichaam en geloof niets zomaar. Ervaring is de beste leermeesteres...

2) Of neem een beroep als aktiviteitenbegeleider wat als doel heeft om het functioneren van (groepen) mensen in de sociale omgeving of binnen organisaties te verbeteren. Waarom verbeteren als alles perfect is?

Willem
Er valt inderdaad niets of niemand te verbeteren. Alles en iedereen is een reflectie van de staat van jouw bewustzijn. Als je de ander helemaal steunt, steun je jezelf. Je kunt er niet met anderen over praten, alleen maar 'zijn' werkt...

Spelregel 5 - Oorzaak en gevolg
1) Blz. 110: Zeg je met de tekst "Je wilt toch niet beweren dat iemand die verkracht wordt, dat zelf gewild heeft?" dan eigenlijk ook dat er tussen 1940 en 1945 een paar miljoen joden waren die allemaal zelf wilden worden vergast in concentratiekampen of anderszins wilden worden benomen van hun leven?

Willem
Het woord "willen" is heel verwarrend, net zoals alle andere woorden uitermate beperkend en verwarrend zijn. Ken je het gezegde: Waar een wil is is een omweg? Bewust "willen" is dwang uitoefenen en dat werkt averrechts. Wat er in ons leven gebeurt is waarschijnlijk het gevolg van diepe persoonlijke of groepsovertuigingen. De meeste van die overtuigingen zijn onbewust. Als jij overtuigd bent dat er slachtoffers bestaan, dan ontneem je jezelf vrijwillig de macht. Daarom oefenen we om te leren bestellen. Onze energie te stoppen in wat we echt willen. Al spoedig leren we dan dat een 'willetje' de boel juist tegenhoudt. Het er niet om doen, is de clou. Als jij echter liever wilt dat het leven je overkomt, dan zul je daar helemaal in gesteund worden.... Goed en fout zijn bedenksels van een gemanipuleerde educatie....

Spelregel 6 - Vrije Wil
1) Ook blz 111. "Je hebt altijd vrijheid van keuze". Soms word je toch gedwongen om een bepaalde keuze te nemen?

Willem
Als jij er van overtuigd bent dat je gedwongen wordt, zal het zo lijken. Als je (tegen beter weten in) er van uitgaat dat je (onbewust) gekozen hebt dan kun je ook iets anders kiezen. De gevolgen zijn (zeker in het begin) verbazingwekkend. Daarom beginnen steeds fans daarin te oefenen. Wat wij dwang noemen is altijd totale steun...

2) "je laten leiden door je Intelligente Zelf (ik interpreteer: je gevoel)".
In welke situaties en wanneer is het de bedoeling dat je je laat leiden door je gevoel?
Dient er met het gevoel omgesprongen te worden als zijnde een orakel, dus wanneer je op het punt staat om een keuze te maken? Of is het de bedoeling om naar je gevoel te luisteren als je reeds een keuze hebt gemaakt?
Voorbeeld: Moet ik naar mijn gevoel luisteren bij het maken van de keuze van een baan of moet ik naar mijn gevoel luisteren wanneer je eenmaal voor je baas aan de slag bent gegaan.

Willem
Je gevoel liegt nooit. Als jij iets niet leuk vindt, of als iets je niet inspireert, dan voel je dat maar al te duidelijk. Begin met dat gevoel helemaal te accepteren en bestel vervolgens wat je echt graag wil, zonder daar moeite voor te doen of het te forceren. Alles waar je voor wegloopt, loop je recht op af. Dat wat er gebeurt is altijd je keuze. Je wordt dus altijd gesteund. Het is een kwestie van wennen. Een fanclubje is wat dat betreft onontbeerlijk. Met begrijpen heeft het niet veel te maken. Zwemmen kun je wel begrijpen, maar dan kun je nog niet zwemmen...

3) Zie ook spelregel 11.
Spelregel 7 - Geloof en Illusies
1) "Er is alleen maar energie, al het andere is een illusie." (blz. 253).
Mag ik dit gelijk stellen aan de uitspraak "Er bestaan alleen feiten (zoals: het regent) en meningen (als het regent is het slecht weer)"?

Willem
Als jij het weer 'slecht' noemt, voel je je slecht.

Als iedereen het over een bepaald ding eens is, is het dan nog steeds een illusie?
Als iedereen geloofd dat de aarde plat is, is ie dan plat? Als iedereen in de hel geloofd, is er dan een hel?
Voorbeeld 1) We kunnen de natuurwetten toch niet negeren? Dingen kunnen hier op aarde toch enkel omlaag vallen en niet omhoog, ook al geloof je het tegenovergestelde?

Willem
Ik zou de natuurwetten zeker niet negeren, want dat werkt absoluut averrechts...

Voorbeeld 2) Wanneer je een atoombom 'op je kop krijgt' overleef je de straling toch nooit?

Willem
Als jij daar van overtuigd bent, zorg dan dat je weg komt als je hem ziet aankomen...

Voorbeeld 3) Ook al kijken we niet naar de maan, hij is er wel want anders zou de aarde direct uit balans raken en zouden we ook geen eb en vloed meer hebben.

Willem
Leef jij aan de binnen- of buitenkant van de aarde? De wetenschap (waar we zo heilig in geloven) kwam onlangs met de conclusie dat de maan er alleen maar is als we hem zien..

Voorbeeld 4) Je kunt er nog zo van overtuigd zijn dat je (lichamelijk) onsterfelijk bent, maar ......

Willem
De bekende 'ja maar' vragen

2) Wanneer we ons vermoeid voelen, is dat soms ook een illusie? Mensen hebben toch slaap nodig?

Willem
Soms kan een simpele gebeurtenis je 'vermoeidheid' op slag doen verdwijnen. Je hebt maar weinig slaap nodig. Vooral als je geinspireerd bezig bent.

3) Hier en daar in het boek haal je statistieken aan of maak je een opmerking over de wetenschap. Kun je vertellen hoe jij tegen statistieken en wetenschap aankijkt? En er ook bij vertellen welke vormen van wetenschap (astronomie, psychologie enz.) je bedoelt? En aansluitend hierop: Zijn b.v. de getallen van massavernietiging in W.O. I en II een illusie?

Willem
Als jij iets wil bewijzen, heb je meestal al een idee en komen de bewijzen aan alle kanten op je af. Weet jij wat waarheid is? Massavernietiging komt meestal voort uit de illusie dat je iets of iemand kunt uitroeien en er dan van af bent. Alles waar je echter energie in stopt groeit en groeit. Is dood echt? Verliezen we ons lichaam? Bestaat er wel zoiets als lichaam, geest en ziel? Ik begrijp er niets van en hoor alleen maar heel veel tegenstrijdige verhalen. Nog steeds gaan we door met het kwaad te terroriseren in de hoop dat het dan zal verdwijnen. Heeft het geholpen. De kranten staan vol met meningen en overtuigingen. We kunnen voor de rest van ons leven bezig blijven met het proberen te begrijpen en verklaren van onze waarnemingen, terwijl er zoveel meer is dat daardoor blijft liggen. Onder de opppervlakte is een immense diepte die we met denken nooit zullen bereiken.

4) Liggen de drie punten hieronder, dicht bij spelregel 7?
-Bij Shaolin Kung Fu wordt geleerd om met de geest het lichaam te beheersen.
-Het lopen over kolen onder leiding van Emile Ratelband.
-Uitspraak van iemand die een cursus NLP had gedaan: "De mindset is van groot belang hoe we ons voelen en hoe we leven"

Willem
Afgelopen Vrijdag belde Richard in de uitzending over het verschijnsel dat iemand met meerdere persoonlijkheden het ene moment eczeem kan hebben die zodra een andere persoonlijkheid overneemt weer verdwijnt...

Spelregel 8 - Intuïtie, gevoelens en macht
1) Zie ook spelregel 11.
Spelregel 10 - Spiegelogie
1) "Alles wat we zien en voelen......"
Ik neem aan dat deze spelregel ook betrekking heeft op de overige drie zintuigen?

2) In het boek (blz ?) staat dat het geen zin heeft om een mening, oordeel of opinie over iets of iemand te hebben omdat het alleen iets over je zelf zegt.
Voorheen heb ik mijn beeld van mijzelf laten vormen door de meningen, oordelen en opinies van andere mensen. Omdat anderen daarmee iets over zichzelf hebben gezegd, wil ik nu graag in het bezit komen van een zelfbeeld wat door mijzelf is opgebouwd. Dat lijkt me erg handig om achter mijn capaciteiten/talenten te komen om vervolgens inzicht te krijgen in de bedoeling van mijn leven.
Is het misschien daarom handig om wel meningen, oordelen en opinies te vormen (evt. zonder ze te uiten), om zodoende te kunnen leren wie ik eigenlijk ben? Opmerking: Ik heb reeds eens rond gekeken in huis naar de spulletje die ik bezit. Zodoende ben ik ook al een hoop te weten gekomen over mijzelf.

Willem
Je hebt groot gelijk.
Alles wat je over anderen denkt en zegt gaat inderdaad over facetten van jou. Op die manier kun je dus heel veel over jezelf te weten komen. Het heeft geen zin als je dat buiten jezelf oip anderen blijft projecteren, maar heel veel zin als je het als een perfecte spiegel beschouwd.

Spelregel 11 - Acceptatie en vergeving
1) Deze spelregel komt bij mij wat tegenstrijdig over met spelregel 8&6&13.
Aan de ene kant moeten we alles accepteren zoals het is en aan de andere kant moeten we de macht grijpen. Ik kan dat niet rijmen.
Voorbeeld: Je oefent een beroep uit wat je eigenlijk niet leuk vind. Moet je de macht grijpen om zodoende een ander beroep te kiezen of moet je de situatie maar gewoon accepteren zoals ie is en als klap op de vuurpijl je gevoel ook nog eens kunstmatig omturnen naar een goed gevoel?

Willem
Gevoelens denken niet. Als je een beroep hebt wat je niet ziet zitten, accepteer dan eerst dat gevoel (maar noem het niet meer goed of slecht). Alleen het gevoel. Meer niet. Vervolgens bestel je wat je het allerliefste doet in je leven. Je gevoel vertelt je precies of dat zo is. Als je je echt geinspireerd voelt, dan voel je dat en lukken dingen ook. In een fanclub doe je de broodnodige ervaring op met dit fenomeen, waar verder niet zoveel over te zeggen valt.

2) Ik zie niet helder in welk kader deze spelregel geplaatst moet worden. Goed en fout dat snap ik. Het bracht me er inmiddels toe om bepaalde mensen en situaties te accepteren; naar tv & radio te kijken/luisteren waar ik anders niet naar luisterde.
Maar moet ik dan niet kijken wat ik lekker vind om te eten? (Ik vind prei echt smerig). Moet ik dan maar beter geen kop thee drinken als ik daar trek in heb? 'Gewoon' de homeostase maar een beetje opschuiven?

Willem
Als je walgt van prei, dan zou ik het niet eten. Drink je thee als je daar trek in hebt. Suiker, koffie, alcohol, nicotine, heroine, etc. zijn zeer verslavend. Je hele lijf schreeuwt er dan om en als je dan je homeostasis weer weet terug te schuiven voel je je eerst klote (zo noemen we dat dan) en daarna steeds lekkerder. Het lichaam heeft maar weinig voedsel nodig, vasten maakt je ongehoord helder en alles wat je daarna eet komt meteen hard aan. In zo'n heldere staat vertelt je lichaam precies wat goed voor je is en niet. Als jij na een rijkelijke maaltijd slaperig wordt of koffie nodig hebt om weer wat bij te komen, dan kost dat dus duidelijk meer energie dan het heeft opgebracht. Roofbouw heet dat.

3) "Als we iets of iemand beoordelen als niet perfect, blokkeren we onze mogelijkheid om te reageren op de essentie van dat ding of die persoon".
Kun je misschien concrete voorbeelden geven van de essenties van dingen of personen?

Willem
Daar zijn gelukkig geen concrete voorbeelden van te geven. Via het gevoel kom je wat meer in de buurt. Ken jij je eigen essentie? Via poezie proberen we met woorden daar in de buurt te komen, meestal tevergeefs. Confucius zei reeds: Wie vindt heeft slecht gezocht! Kun jij de essentie verwoorden van een prachtige zonsondergang?

Spelregel 12 - De bedoeling
Op blz. 86 "Wat wil ik eigenlijk met mijn leven, wat is de bedoeling".
Hierop aansluitend: blz. 175 "We worden ons van de bedoeling, door ons hart te openen en onze Eenheid te voelen".
Kun je vertellen hoe je dat doet, je hart openen?

Willem
Zo snel mogelijk een fanclubje opzetten of vinden en gaan oefenen.

Spelregel 13 - Gemak en ongemak
1) Ik zie het kader van deze spelregel niet. Want hoe zit het dan met gevoelens als kou& warmte, hoger& dorst, vermoeidheid en pijn?
Is het de bedoeling dat ik in hartje winter, zodra de kou ongemakkelijk aanvoelt even mijn gevoel ga voelen in de hoop dat ik weer warm wordt? Het lijkt me logischer om me b.v. te kleden tegen de kou.
Moet ik i.p.v. eten en drinken bij honger en dorst mijn gevoel gaan voelen?
Is het niet logisch dat ik, wanneer me moe voel, naar bed toe ga?
En moet ik dan, wanneer ik twee uur heb gefietst en inmiddels zadelpijn heb gekregen gewoon mijn gevoel gaan voelen in de hoop dat de pijn verdwijnt?

Willem
De Arabieren zeggen: Vertrouw op God, maar bindt wel je kameel vast. Smakelijk eten en welterusten.

2) In het boek wordt op een aantal plekken gesproken over vervelende gevoelens die eigenlijk als buitenkansjes moeten worden beschouwd om zodoende te kunnen komen tot een staat van totale acceptatie.
Is het werkelijk de bedoeling om zoveel mogelijk dingen te doen die niet leuk zijn, met zoveel mogelijk mensen in contact te komen die je niet leuk vind, zoveel mogelijk dingen te eten die je smerig vind en zoveel mogelijk naar dingen kijken en luisteren die je niet leuk vind? Is dit een vorm van masochisme? Pain and pleasure, indivisible?

Willem
Vertrouw je lichaam nou maar en bestel dat je zin hebt in alles wat er gebeurt. Bestel de heerlijkste pizza die je maar kunt bedenken... Zit je al in een fanclubje?

3) Zie ook spelregel 11.
Spelregel 15 - Geven en ontvangen
1) Blz. 141 "Als iedereen een groot deel.............kunnen genieten".
Ik neem aan dat het "geven" op personen/dingen slaat die juist datgene graag willen ontvangen wat wij ze kunnen geven? Ik bedoel dat je niets moet geven zolang de ander daar geen behoefte aan heeft/niet om vraagt?

Willem
Geef liefde, daar heb je een oneindige voorraad van. Een beetje oefenen doet wonderen.

2) Indien mijn constatering bij 1) juist is, dan druist dat toch in tegen de idee dat wij niets iets moeten doen omdat de ander dat van ons verlangt (Rekening houden met de ander: blz. 38 Ikke, ikke, ikke).

Willem
Verplichting voelt nooit lekker. Noch voor de gever, noch voor de ontvanger.

Spelregel 16 - Onthechting en vrijheid
1) Heb je misschien nog tips/technieken om te leren hoe je aan iets/iemand plezier kunt beleven zonder je je aan datgene/die persoon hecht?

Willem
Ook daarvoor raad ik je een fanclubje aan. Dat kun je het beste in de praktijk beginnen te ervaren. Als je je hecht, dan moet de ander wel blijven beantwoorden aan dat waaraan je je gehecht hebt. Als hij/zij verandert, dan lijd jij. Weg vrijheid. Geef en verwacht niets terug. Geven voelt heerlijk. Geniet met volle teugen. Niets is zo besmettelijk als echt genieten.

2) Blz. 155 "Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak". In hoeverre heeft dat betrekking op primaire levensbehoeften?

Willem
Die zijn inderdaad primair, net zoals bij ieder wezen in de natuur.

Spelregel 17 - Waar ik mijn aandacht op richt groeit
1) Blz. 65. Geen energie steken in problemen dus. Nog even voor mijn duidelijkheid: Het is dus niet nodig iets tegen kinderporno te doen? En nog dichter bij je bed: ook niet als je eigen kinderen daar onvrijwillig bij betrokken zijn?

Willem
Als je daar iets tegen gaat doen, dan ben je er inderdaad al mee bezig. Het lijkt me simpeler om je energie te richten op wat je wel wil. Kinderporno komt regelmatig voor bij priesters en strenge protestante sekten.

2) Blz. 65. Willem, je vertelt hoe we niet met problemen om moeten gaan. Ik ben daarom benieuwd hoe volgens jou b.v. de drukte op de wegen en de criminaliteit moeten worden opgelost?

Willem
Ook daar geldt weer dat jouw focus een immense macht heeft. Focus op wat je dan wel wil.

3) Heeft het zin om, indien je je reeds ergens op gefocusd hebt, daar nog een wens over te doen?
Voorbeeld: Ik focus mij al jaren op het woningaanbod van de woningbouwvereningen alhier maar tot op heden heb ik, vanwege mijn situatie, geen woning toegewezen gekregen. Heeft het dan nog zin om te wensen dat ik op die manier aan woonruimte kom?

Willem
Als je het hardop uitspreekt in je fanclub of in het gastenboek van willemderidder.com (alsof het al zo is) zodat je door 'anderen' gesteund wordt, neemt de energie enorm toe. Verwacht er niets van.

Spelregel 19 - Middel en doel
1) Waarom wordt in de 2e alinea het woord "doel" gelijkgesteld aan het woord "gevolg"? Dat zijn toch twee verschillende woorden die beide een andere betekenis hebben?

Willem
Als je ergens 'tegen' vecht, gebruik je het middel vechten en is dat het doel wat je bereikt: vechten!

[Vragen m.b.t. alle spelregels]
Willem, zoals je hierboven hebt kunnen merken zorgt mijn interpretatie van de spelregels nogal eens voor onderlinge contradictie.
1) Is er misschien één algemeen kader/context waarin ik alle spelregels dien te plaatsen?
2) Of moet ik de spelregels op een dusdanige manier op mijn leven toepassen dat ik altijd die regel kies waarbij ik mijn het gemakkelijkst/prettigst voel?

Willem
Je kunt het beste met wat fans van jou gaan oefenen waardoor je meteen allerlei effecten begint te ervaren, waardoor je meteen heel anders begint te piepen.

[Overige vragen]
1) Het denken. Na het lezen van een boek van ca. 260 bladzijden waarin een lifestyle wordt gepropageerd die gebaseerd is op het gevoel is het voor mij eigenlijk niet zo duidelijk meer wanneer ik wel en wanneer ik niet dien te denken. Kun je misschien wat licht in die duisternis scheppen?

Willem
Denk maar rustig door, maar begin regelmatig de gevoelservaring te doen. Minstens een keer per week in de fanclub. Binnekort kun je hem ook via willemderidder.com doen. Je kunt ook de spiegelogiue cd aanschaffen, daar staat hij ook op.

2) Kun je misschien nog even verduidelijken waar de in het boek gebruikte stelling "Je moet doen wat je het liefste doet" precies betrekking op heeft, op welke situaties?

Willem
Als je je geinspireerd voelt dan lukken dingen makkelijk, of niet soms?

3) Kun je misschien nog even verduidelijken waar de tip op blz. 83 precies betrekking op heeft?
Praktijkvoorbeeld 1) Indien mijn afvoer verstopt zit en ik wil dat ie weer doorloopt, kan ik niets doen tot ik een ons weeg, maar daar raakt ie echt niet ontstopt van.

Willem
Een plopper doet wonderen.

Praktijkvoorbeeld 2) Indien mijn vriezer defect is en ik wil dat ie gerepareerd wordt, kan ik op de bank gaan zitten om vervolgens niets te doen, maar daar wordt de vriezer niet door gerepareerd.

Willem
Even de reparateur bellen. Je kunt ook bestellen dat hij het weer doet en je verder niet druk maken.
Zie maar. Leuke oefening.

4) Kun je misschien vertellen met welke spelregel(s) het wensen/bestellen te maken heeft?

Willem
Spelregel 10

5) Blz. 89: Ik zie een spanningsveld tussen een wens doen "Je hoeft er echt niets voor te doen...." en onze macht om te kiezen en zodoende een kans te grijpen. Voorbeeld: Wanneer ik een wens doe om een bepaalde baan te kunnen krijgen, zal ik er daarna wel iets voor moeten doen (de krant, of andere media, opslaan of een open sollicitatie doen). Of niet soms? Is dit soms een leerproces van het leven om teneinde over een bepaalde 'fine-line' te kunnen koorddansen?

Willem
Natuurlijk ga je gewoon aan de gang. Vertrouw op God, maar bindt wel je kameel vast.

6) Is het goed om wensen tussentijds bij te stellen?

Willem
Natuurlijk!

7) Blz 137. Mag ik aannemen dat met de tekst "Het is heerlijk..................voor te hoeven doen" in een notedop het doel van het boek wordt gegeven?

Willem
Jij hebt waarschijnlijk duidelijk jouw doel herkend.

8) Blz. 224/225 "Wil je dat nou echt". De talenten waarover gesproken wordt, worden daar karaktereigenschappen/persoonlijkheidkenmerken (creativiteit, muzikaliteit, fantasie enz.) mee bedoeld?

Willem
Alles wat je echt leuk vindt en inspireert, ben je automatisch goed in, geeft je energie en lukt ook meestal.

9) Ik meen dat nergens in het boek het woord "zelfvertrouwen" wordt genoemd. Is dat met opzet gedaan?

Willem
Nee hoor. Vertrouw jezelf helemaal.

10) Heb jij wel eens momenten dat je lusteloos bent? Zo ja, wat doe jij dan?

Willem
Helemaal aan overgeven en er van ge-nietsen.

[Opmerkingen]
-Op blz. 84: "Hier in ons land is dat niet veel minder". Afgezien van het feit dat ik niet goed begrijp waarom je er Amerikanen bijhaalt, heeft, bij mijn weten, onderzoek (in 2001 of 2000) uitgewezen dat het grootste gedeelte van de Nederlandse beroepsbevolking tevreden is met zijn/haar werk.

Willem
Toen ik het boek schreef, waren dat de cijfers. Misschien is dat nu helemaal anders. Heb je er recentelijke onderzoeken over gelezen?

-Op blz.93: Het spelletje met de hand op het hoofd leerde mij dat door de zwaartekracht in combinatie met het maken van een langzame opwaardse beweging met de hand, het moeilijk maakt om hem op te tillen. Ik had niet de indruk dat gerichte aandacht daar iets mee te maken had.

Willem
Vraag iemand om die hand van je hoofd af te trekken, terwijl je eerst spierkracht gebuikt en daarna als jij je aandacht helemaal richt op de binnenkant van je hand die je hoofdhuid voelt en verder helemaal ontspant. Maak er geen wedstrijd van.

-Op blz. 259: Informatie over Byron Katie: moet, denk ik, zijn blz. 55 i.p.v. 53.

Willem
Klopt.

-Grofweg bestaat het boek uit spelregels en verhaaltjes ter verduidelijking van de spelregels. Persoonlijk had ik het erg prettig gevonden als er 'koppelingen' in het boek waren opgenomen. Koppelingen die de verhaaltjes aan de juiste spelregel koppelen of andersom. Want bij een aantal verhaaltjes ontging me dat, zeker toen ik voor de 1e maal het boek las.

Willem
Had ook gekund. Heb er verder geen klachten over gehad. Heel goed dat je het boek twee keer geleze hebt, maar nu wordt het tijd om in de praktijk te gaan oefenen. Als je het komt te weten ben je versleten.

[Fanclub]
1) Ik zag dat er inmiddels een soort van virtuele fanclub actief is op jouw website. Heeft het volgens jouw nog zin om een 'echte' fanclub te bezoeken als het ook mogelijk is om dit op een virtuele manier te doen?

Willem
Het allerbeste is om een echte fanclub te bezoeken en lekker te gaan wennen aan de praktijk beste Tim.

2) Mocht ik een fanclub in mijn omgeving willen gaan bezoeken, tot wie kan ik mij dan richten?

Willem:

Via www.fanclubs.nu of via 06 - 498 52 598 (e-mail: info@fanclubs.nu)

Tim Kaars.

(terug naar homepage)